Swedish English Finnish
 • Snabbtorkande lättviktsbetong

  för grund, golv, vägg och tak - inomhus & utomhus

  Levereras på två sätt:
  I 50-Liters säck | Pumpat & klart

 • EPSCement® gör bygget lättare och snabbare

 • EPSCement® kan pumpas, sprutas eller läggas manuellt


 • Sprutning


  Väggar & Innertak

 • Pumpning

  Golv - Våningsplan - Innergårdar
  Grunder & Utfyllnad
 • Bärande
  Obrännbart
  Diffusionsöppet
  Isolerande
  Högfyllande

 • Nivåutjämnande
  Stegljudsdämpande
  Mögelfritt
  Rostskyddande

EPSCement® Beståndsdelar

EPSCEMENT® VÄGER BARA 17% AV VANLIG BETONG

- men är stark nog att klara de flesta krav på hållfasthet!


Betong och isolering i ett

EPSCement® består av cement och små luftfyllda partiklar av EPS (Expanderad Polystyren), världens mest använda byggisoleringsmaterial. Den unika kombinationen ger materialet en mängd överlägsna egenskaper jämfört med vanlig betong.


Snabbtorkande

EPSCement® är självuttorkande. Allt vatten i blandningen förbrukas vid cementhärdningen. Du kan därför lägga avjämning eller slipsats redan efter cirka 12 timmar och belägga konstruktionen inom 14 timmar – att jämföra med 3-6 veckor för vanlig betong (som egentligen aldrig blir riktigt torr).


Reparationsvänligt

Du kan i efterhand enkelt reparera eventuella fel i gjutningen. Såga bara bort dessa partier och återgjut.


Värmeisolerande

De luftfyllda EPS-partiklarna ger betongen mycket goda värmeisolerande egenskaper. Ingen värme går förlorad nedåt i konstruktionen, utan tas tillvara i golvets yta. Dessutom reflekterar materialet värmestrålningen dit värmen gör störst nytta – i rummet!


Brandsäkert

EPSCement® är obrännbart och avger inga gaser vid brandbelastning.


Problemfritt

EPSCement® innehåller nästan ingen fukt och kan därför varken ruttna eller mögla. Det finns inte heller någonting i materialet som mikroorganismer kan växa på och orsaka framtida problem.Om företaget

Om företaget

EPSCement AB, som grundades 1999 är pionjärföretaget i världen för tillverkning av en lättbetong baserad på cement och cellplastkulor, traditionellt i Sverige kallade ”frigolitkulor”. Ursprungligen utvecklades dessa cellplastkulor på 1960-talet för termisk isolering i form av skivor inom byggnadsindustrin och för formgjutna lätta förpackningar och är idag ett världsledande material inom båda dessa områden.

Som med alla nya produkter har det tagit tid att etablera det tredje användningsområdet för EPS-cellplasten, som utvecklades av EPSCement AB från 1999, och som är en isolerande lättcement. Detta kombinationsmaterial av tung betong och lätt cellplast har sedan ca 2010 hastigt blivit mycket populärt inom byggnadsindustrin.

Genom utvecklingen och anskaffandet av egna pumpbilar för att effektivt kunna lägga ut EPSCement-massan på arbetsplatsen har EPSCement AB försäkrat sig om en fortsatt ledande position och tar sikte på att expandera på världsmarknaden.


Utvecklingen

EPSCement AB leder utvecklingen

Vi tillverkar EPS själva för att kvalitetssäkra materialet. Vi expanderar återvunna polystyren-partiklar av bestämd storlek (enligt en optimal siktkurva) som fått absorbera pentangas. När dessa partiklar värms i mättad vattenånga frigörs pentangasen och ersätts med luft. Vid nyproduktion av EPS har partiklarna en slät yta med slutna celler vilket ger en minimal vattenabsorption. Vi har därför alltid kontroll över vad vi får för tryckhållfasthet och uttorkning i färdiglagd EPSCement®.


Vad är EPS?

Vad är EPS?

EPS är en förkortning av Expanderad Polystyren. I dagligt tal kallas materialet cellplast. Råmaterialet till EPS är små polystyrenpärlor som fått absorbera 4-7% pentangas. Vid uppvärmning expanderar (jäser) materialet upp till 50 gånger den ursprungliga volymen.

Pentan är en lättflyktig kolväteförening (C5H12). Merparten av pentangasen frigörs vid tillverkningen av EPS och ersätts med luft. Den frigjorda pentangas påverkar inte ozonskiktet. I EPS har aldrig använts CFC eller HCFC-gaser (sk freoner) varken vid framställning av råvaran eller vid tillverkningen av slutprodukten.

EPS tillverkas av råolja som räknas som en icke förnyelsebar naturresurs. Av den olja som förbrukas i västvärlden används 86% till energi-produktion, uppvärmning eller som drivmedel. Inom Europa står den totala produktionen av alla plaster för 4% av oljeförbrukningen och EPS för 0,2%.