Fukt i källare

November 9, 2017

 

 

 

En av Sveriges vanligaste projekt är dränering av källare. Detta beror inte minst på de fuktproblem som finns med källare och det faktumet att de boende vill ofta konvertera källaren till en yta som går att använda.
 

Behöver alla källare åtgärdas?

Detta problem är mindre ifall ytan i källaren inte ska bebos och inredas. Ligger källaren särskilt från huset och man använder den mer för att lagra vin så behöver man inte nödvändigtvis göra något.

Huspriserna gör det värt att investera i källarna

Men med dagens upptrissade huspriser så vill man maximera ytan i sitt hem. Det gör att alltfler renoverar och inreder sina källare. Många vill dessutom inreda sovrum i källaren. Då är det viktigt att man inte får följdproblem som fukten i källaren kan leda till. Hälsoproblem kan uppstå i form av irritation och allergier. Även astma kan utvecklas för känsliga personer. Om man dessutom av någon anledning har haft problem med att fukten kommer i kontakt med tryckimpregnerade material (vanligt i syllar) så kan det bli riktigt hälsovådliga gaser som uppstår.

Oftast kan fuktproblem med källare lösas men det finns en ganska betydande kostnad om man verkligen vill lösa grundproblemen.

Varifrån kommer all fukt?

När du ska angripa problemet med fukt i källaren är det viktigt att förstå vartifrån fukten kommer.
Vi behöver också förstå de fysikaliska processer som ligger bakom att fukten tar sig in i källaren.
Det finns bara ett fåtal sätt som källor kan uppstå. Dessa källor är

 • Dagvatten som uppstår från nederbörd

 • Grundvatten som alltid finns i vår mark

 • Fuktig luft som tränger sig in i källaren

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalda inlägg

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Senaste inlägg