EPSCement® Produkter

EC350M

50-LITERS SÄCK

SNABBTORKANDE OCH HÖGFYLLANDE

- LÄTTBETONG I SÄCK

● LÄTT ATT BLANDA ● SNABB UTLÄGGNING

● OBRÄNNBART ● DIFFUSIONSÖPPET ● ISOLERANDE

● HÖGFYLLANDE ● STEGLJUDSDÄMPANDE

● MÖGELFRITT ● ROSTSKYDDANDE

● BELÄGGNINGSBAR INOM 12 TIMMAR

TEKNISKA DATA

Brukstid: ca 1 timme
Gångbar: efter ca 12 tim (VCT 0,40)
Beläggningsbar: efter ca 12 tim dock senast inom 3 dygn
Densitet: 450 kg/m3 (uttorkat material 350 kg/m3)
Tryckhållfasthet: > 2,0 MPa
Värmeledningstal: 0,08 W/m K
Brandklass: A2-s1, d0

EC350P

PUMPLEVERANS

PUMPAT & KLART
- DIREKT PÅ ARBETSPLATSEN!

● LEVERANS PÅ ARBETSPLATSEN

● SNABB UTLÄGGNING ● UPP TILL 150 M PUMPSLANG

● INGA RETURLASS ● REN ARBETSPLATS

● NIVÅUTJÄMNANDE ● CA 10 M3/TIMME

● MINIMALT SPILL ● DAMMFRITT ● FACKMÄSSIGT

TEKNISKA DATA

Brukstid: ca 1 timme
Gångbar: efter ca 12 tim (VCT 0,40)
Beläggningsbar: efter ca 12 tim dock senast inom 3 dygn
Densitet: 350 kg/m3
Tryckhållfasthet: > 2,0 MPa
Värmeledningstal: 0,08 W/m K
Brandklass: A2-s1, d0

Vad är EPS?

EPS är en förkortning av Expanderad Polystyren. I dagligt tal kallas materialet cellplast. Råmaterialet till EPS är små polystyrenpärlor som fått absorbera 4-7% pentangas. Vid uppvärmning expanderar (jäser) materialet upp till 50 gånger den ursprungliga volymen.

 

Pentan är en lättflyktig kolväteförening (C5H12). Merparten av pentangasen frigörs vid tillverkningen av EPS och ersätts med luft. Den frigjorda pentangas påverkar inte ozonskiktet. I EPS har aldrig använts CFC eller HCFC-gaser (sk freoner) varken vid framställning av råvaran eller vid tillverkningen av slutprodukten.

EPS tillverkas av råolja som räknas som en icke förnyelsebar naturresurs. Av den olja som förbrukas i västvärlden används 86% till energi-produktion, uppvärmning eller som drivmedel. Inom Europa står den totala produktionen av alla plaster för 4% av oljeförbrukningen och EPS för 0,2%.

 

EPSCEMENT AB LEDER UTVECKLINGEN
Vi tillverkar EPS själva för att kvalitetssäkra materialet. Vi expanderar återvunna polystyren-partiklar av bestämd storlek (enligt en optimal siktkurva) som fått absorbera pentangas. När dessa partiklar värms i mättad vattenånga frigörs pentangasen och ersätts med luft. Vid nyproduktion av EPS har partiklarna en slät yta med slutna celler vilket ger en minimal vattenabsorption. Vi har därför alltid kontroll över vad vi får för tryckhållfasthet och uttorkning i färdiglagd EPSCement®.

 
 
 

SKUMBETONG

PUMPLEVERANS

PUMPAT & KLART
- DIREKT PÅ ARBETSPLATSEN!

• PUMPKAPACITET UPP TILL 40 M3/TIM BEROENDE PÅ VATTENTILLGÅNG.

• GÅNGBAR EFTER 12 TIMMAR.

• BELÄGGNINGSBAR EFTER 3 DAGAR.

• MINSTA GJUTHÖJD 100 MM.

• INGEN SVÄLLNING.

Skumbetong är en lättbetong som produceras genom att skum tillsätts till cementslurryn. Den levereras av EPSCement AB:s sofistikerade processorstyrda pumpbilar enligt leveransvillkor ”fritt slang”. EPSCement AB kan därför leverera stabil skumbetong, som inte sjunker ihop efter gjutning. Underlaget skall hålla minst 10 grader Celsius och lufttemperaturen får inte understiga 0 grader Celsius under härdningen.

 

Skumbetongen kan dras ut med sloda, rätskiva m.m. och man får därmed jämna ytor. Det är en lämplig produkt för stora ytor, där förutsättningarna finns för en hög pumphastighet.

 

© 2019 EPSCement AB. Alla rättigheter förbehållna.

  • YouTube - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle