Golvspackel | Tunnflyt

Tunnflyt 650 T®

Stilleryd Tunnflyt 650 T® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är snabbhärdande och har en mycket god flytförmåga.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Tunnflyt 650 T® är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, sten, terazzo och keramik. Används ej på träunderlag. Produkten är avsedd att beläggas med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande. Produkten går att använda som underlag för epoxi-/PU-målning när belastningen endast är gångtrafik.

Varför välja EPSCement®?

Tunga skäl som talar för en lättare betong!


  • Lätt
  • Hållfast
  • Diffusionsöppen
  • Pumpbar
  • Fukt- & Frostsäker
  • Isolerande
  • Ljuddämpande
  • Brandskyddande
  • Sprutbar
  • m.m.