EPSCement® | Kundcase

Interkakel i Gävle

Mattias Pagard från Interkakel i Gävle blickar tillbaka på en nästan två decennier lång relation med EPSCement, en samarbetspartner som har bidragit till Interkakels kapacitet att hantera komplexa projekt och förbättra konstruktionseffektiviteten.

Tidig kontakt

Pagard minns det första mötet med EPSCement på Nordbyggmässan i Stockholm som en startpunkt för ett långsiktigt samarbete. Han hyllar sina kontaktpersoner "Pojje" och Grims för deras sömlösa samarbete genom åren, vilket indikerar en djupgående och personlig kontakt mellan företagen.

Produkterfarenhet

Pagard beskriver EPSCement som en effektiv och mångsidig produkt, särskilt i renoveringsprojekt, där den erbjuder betydande tids- och kostnadsbesparingar jämfört med traditionell betong. Han understryker också dess värmeisolerande egenskaper och lätthet som avgörande faktorer för produktens överlägsenhet.

Projektexempel

Ett nyligt projekt i Sandviken illustrerar EPSCements praktiska fördelar. Pumpbilen och EPSCements snabbtorkande egenskaper möjliggjorde att fortsätta med spackelarbetet dagen efter applicering, vilket bidrog till projektets snabba framsteg.

Specifika utmaningar

Översvämningarna i Gävle i augusti 2022 skapade ett omfattande och kritiskt behov av skadereglering och renovering i tusentals källarutrymmen. Mattias Pagard och hans team på Interkakel i Gävle stod inför utmaningen att återställa dessa utrymmen, vilket krävde snabbhet, effektivitet och hållbarhet. Med cirka 1500–2000 källarutrymmen drabbade, var skadans omfattning enorm. Varje källare representerade en unik uppsättning av utmaningar, ofta med akut behov av att hantera fukt, mögel och skadade konstruktioner. Dessa källarutrymmen var kritiska för husens strukturella integritet och de boendes hälsa.

Interkakel fungerade som expertrådgivare, inte bara i återuppbyggnaden utan även i att ge vägledning om hur man bäst kunde hantera de olika marktyperna husen stod på och vilka metoder som var mest lämpliga för att isolera mot fukt. Denna rådgivning var central för att säkerställa långsiktiga och hållbara resultat.
I många fall innebar lösningen att den befintliga betongen bilades bort och ersattes med EPSCement. Denna metod var inte bara tidsbesparande men även kostnadseffektiv jämfört med att använda traditionell betong. Dessutom kunde EPSCement tillhandahålla en stabil och hållbar grund som inte drar åt sig fukt eller sväller, vilket är avgörande i fuktutsatta utrymmen.


Produktjämförelse

I jämförelse med konkurrerande produkter betonar Pagard att EPSCement har en mer homogen och effektiv bindningsförmåga. Han har observerat att konkurrerande produkter inte presterar lika bra, särskilt efter flytspackling, där frigolitkulorna tenderar att separera från blandningen.

Slutsats

Denna intervju med Mattias Pagard från Interkakel i Gävle ger en tydlig bild av förtroendet och tilliten som byggts upp över år av samarbete med EPSCement. Pagards erfarenheter och bedömningar pekar på att EPSCement inte bara är en produkt utan en helhetslösning som erbjuder pålitlighet och innovation, vilket gör den till en ovärderlig resurs i byggbranschen. Han ser EPSCement som särskilt fördelaktigt i renoveringsprojekt och vid rot-renoveringar.

Varför välja EPSCement®?

Tunga skäl som talar för en lättare betong!


  • Lätt
  • Hållfast
  • Diffusionsöppen
  • Pumpbar
  • Fukt- & Frostsäker
  • Isolerande
  • Ljuddämpande
  • Brandskyddande
  • Sprutbar
  • m.m.