EPSCement® | Kundcase

Concreto Golvteknik i Umeå

Optimerade golvprocesser med EPSCement

Niklas Lindkvist på Concreto Golvteknik i Umeå delar en genomgång av företagets samarbete med EPSCement.

Inledande möte

Lindkvist minns den initiala kontakten med EPSCement på Golvcenter i Umeå, där han introducerades till produkternas bredd och potential. Möjligheten att använda produkten på både väggar och golv gjorde ett starkt intryck och belyste EPSCements mångsidighet.

Hans upplevelse av EPSCements produkter präglas av användarvänlighet: lättviktiga påsar, omfattande täcknings- och utfyllnadsförmåga.

Projektbeskrivning

Lindkvist ger insikt i hur EPSCement använts i en rad projekt, från mindre badrumsrenoveringar till större åtaganden som landstingskontrakt. I det pågående projektet med PEAB, som involverar Norrlands universitetssjukhus i Umeå, står Concreto Golvteknik inför en betydande uppgift. Med 8-10 000 kvadratmeter som ska förberedas och bearbetas är det ett av de mest omfattande projekten Lindkvist och hans team har tagit sig an. Inom detta totala projektområde kommer 7 000 kvadratmeter att behandlas med EPSCement. I dessa 7 000 kvadratmeter som ska pumpas är detaljerna i processen avgörande för att säkerställa effektivitet och kvalitet. Efter att produkten har applicerats, följer installationen av armering och flytspackling, vilket lägger grunden för de slutliga golvbeläggningarna.

Användningen av EPSCements pumpbil är central i detta projekt. Denna resurs optimerar arbetsflödet, möjliggör snabb leverans av material och bidrar till en effektiv bearbetning av de stora ytor som är inblandade. Torktiden för EPSCement, som är snabbare än traditionell betong, innebär också att de efterföljande arbetsstegen kan inledas tidigare, vilket accelererar hela projektets tidsplan.

För Concreto Golvteknik innebär denna typ av projekt inte bara en fråga om att leverera kvantitet utan även kvalitet. Detta projekt kräver noggrann förberedelse och applicering för att säkerställa att slutresultatet möter de höga standarder som krävs i en sjukhusmiljö.

Fördelar

Jämfört med andra material på marknaden, framhåller Lindkvist EPSCements styrka och stabilitet. Han uppskattar de små EPS-kulornas bidrag till en mer homogen och stabil produkt. I stora projekt har EPSCement överträffat förväntningarna genom dess kapacitet att leverera stora volymer material effektivt. Detta är ett viktigt attribut som Lindkvist betonar, särskilt när det gäller projekt med snäva tidsramar.

Slutord

Lindkvist skulle utan tvekan rekommendera EPSCement till andra, med hänvisning till den pålitliga och problemfria erfarenheten han haft med produkten.

Blickar han framåt ser Lindkvist en ljus framtid för samarbetet med EPSCement. Han ser potential för ökad marknadsföring och branding, inklusive kundcase och videopresentationer som kan belysa produktens fördelar och framgångsrika användning i verkliga projekt.

Varför välja EPSCement®?

Tunga skäl som talar för en lättare betong!


  • Lätt
  • Hållfast
  • Diffusionsöppen
  • Pumpbar
  • Fukt- & Frostsäker
  • Isolerande
  • Ljuddämpande
  • Brandskyddande
  • Sprutbar
  • m.m.