EPSCement®

Våra produkter

Vad är EPS?

EPS är en förkortning av Expanderad Polystyren. I dagligt tal kallas materialet cellplast. Råmaterialet till EPS är små polystyrenpärlor som fått absorbera 4-7% pentangas. Vid uppvärmning expanderar (jäser) materialet upp till 50 gånger den ursprungliga volymen.

Pentan är en lättflyktig kolväteförening (C5H12). Merparten av pentangasen frigörs vid tillverkningen av EPS och ersätts med luft. Den frigjorda pentangas påverkar inte ozonskiktet. I EPS har aldrig använts CFC eller HCFC-gaser (sk freoner) varken vid framställning av råvaran eller vid tillverkningen av slutprodukten.

EPS tillverkas av råolja som räknas som en icke förnyelsebar naturresurs. Av den olja som förbrukas i västvärlden används 86% till energi-produktion, uppvärmning eller som drivmedel. Inom Europa står den totala produktionen av alla plaster för 4% av oljeförbrukningen och EPS för 0,2%.

​EPSCEMENT AB LEDER UTVECKLINGEN
Vi tillverkar EPS själva för att kvalitetssäkra materialet. Vi expanderar återvunna polystyren-partiklar av bestämd storlek (enligt en optimal siktkurva) som fått absorbera pentangas. När dessa partiklar värms i mättad vattenånga frigörs pentangasen och ersätts med luft. Vid nyproduktion av EPS har partiklarna en slät yta med slutna celler vilket ger en minimal vattenabsorption. Vi har därför alltid kontroll över vad vi får för tryckhållfasthet och uttorkning i färdiglagd EPSCement®.

EC350M

50-LITERS SÄCK


Snabbtorkande och högfyllande
- lättbetong I säck
 • Lätt att blanda
 • Snabb utläggning
 • Obrännbart
 • Diffusionsöppen
 • Isolerande
 • Högfyllande
 • Stegljudsdämpande
 • Mögelfritt
 • Rostskyddande
 • Beläggningsbar inom 12h
Teknisk data
Brukstid: ca 1 timme
Gångbar: efter ca 12 tim (VCT 0,40)
Beläggningsbar: efter ca 12 tim dock senast inom 3 dygn
Densitet: 450 kg/m3 (uttorkat material 350 kg/m3)
Tryckhållfasthet: > 2,0 MPa
Värmeledningstal: 0,08 W/m K
Brandklass: A2-s1, d0

EC350P

PUMPLEVERANS


Pumpat & klart
- direkt på arbetsplatsen!
 • Leverans på arbetsplatsen
 • Snabb utläggning
 • Upp till 120 m pumpslang
 • Inga returlass
 • Ren arbetsplats
 • Nivåutjämnande
 • 10-12 m3/timme
 • Minimalt spill
 • Dammfritt
 • Fackmässigt

Teknisk data
Brukstid: ca 1 timme
Gångbar: efter ca 12 tim (VCT 0,40)
Beläggningsbar: efter ca 12 tim dock senast inom 3 dygn
Densitet (torr efter gjutning och härdning): 450 kg/m3
Tryckhållfasthet: > 2,0 MPa
Värmeledningstal: 0,08 W/m K
Brandklass: A2-s1, d0
Varför välja EPSCement®?

Tunga skäl som talar för en lättare betong!


 • Lätt
 • Hållfast
 • Diffusionsöppen
 • Pumpbar
 • Fukt- & Frostsäker
 • Isolerande
 • Ljuddämpande
 • Brandskyddande
 • Sprutbar
 • m.m.