EPSCement® | Kundcase

Golvteamet i Halmstad AB

Mats Leihed från Golvteamet i Halmstad AB delar sina erfarenheter och framtidsvisioner angående sitt arbete med EPSCement.

Genomgående är det tydligt att EPSCement inte bara är en leverantör utan en samarbetspartner som har haft en bestående inverkan på deras verksamhet.

Inledande kontakt

Leihed minns att kontakten med EPSCement initierades av John, som nådde ut till Golvteamet med önskan om ett möte för cirka 3-4 år sedan. Detta möte belyste EPSCements produkter och hållbarhetsprocesser. "Vi hade redan använt produkterna innan, av anledning att det är den bästa produkt på marknaden," påpekar Leihed, och nämner deras mål att bli certifierade entreprenörer för EPSCement, ett mål de har uppnått.

Produkt och erfarenhet

Leihed beskriver produkten som pålitlig, vibrationsfri och med utmärkta isoleringsegenskaper. Det korta men kärnfulla omdömet understryker förtroendet för EPSCements produkter och tjänster.

Projektbeskrivning

Han ger ett konkret exempel på deras arbete med Finnvedens gymnasium i Värnamo, där ett storkök på 330 kvadratmeter skulle upprättas. Användningen av EPSCements pumpbil var en betydande del i detta projekt och bidrog stort till dess framgång.

Produktjämförelse

När det gäller jämförelsen med andra produkter på marknaden, betonar Leihed att EPSCement står ut. "Den flyter ut bra och gör jobbet så mycket enklare," förklarar han, vilket tyder på att EPSCements produkter gör det möjligt för Golvteamet att effektivisera sitt arbete.

Rekommendationer

Utan tvekan skulle Leihed rekommendera EPSCement till andra, citerande dess överlägsna kvalitet som det främsta skälet.

Framtidsvision

Leihed ser fram emot att fördjupa relationen med EPSCement, och han är övertygad om att partnerskapet kommer att fortsätta växa. Han förmedlar också en personlig hälsning till John med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Varför välja EPSCement®?

Tunga skäl som talar för en lättare betong!


  • Lätt
  • Hållfast
  • Diffusionsöppen
  • Pumpbar
  • Fukt- & Frostsäker
  • Isolerande
  • Ljuddämpande
  • Brandskyddande
  • Sprutbar
  • m.m.