EPSCement® | Stilleryd

Våra produkter

Vi har efter stor efterfrågan ifrån marknaden - tagit fram en egen spackellinje med tillbehör, så som Primer, Spackelnät, Avstängarlister, så även Grov- och Finbetong. Vi har döpt vår produktlinje till Stilleryd, för att särskilja produktgruppen ifrån vår EPSCement. Det skall vara tydligt och enkelt för dig som kund.


Vi har valt att ta fram 8st olika spackel som täcker in majoriteten av vad som behövs, när golv skall beläggas med golvspackel. Allt ifrån självtorkande, snabba spackel - till normaltorkande, tunnflyt, hand- och industrispackel. Förutom i säck, kan du beställa spackel i pumpbil.

På våra säckar finns symboler för tydlig användarhandledning av våra spackel!
Vårt spackel är tillverkat i Sverige och håller samma höga kvalitet som vår erkända EPSCement

Golvspackel

Självtorkande PREMIUM 240 SF®

Stilleryd Golvspackel PREMIUM 240 SF® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är fiberförstärkt och snabbhärdande. Materialet lämpat för spackling av fallbyggnationer.
Användningsområden

Golvspackel PREMIUM 240 SF® är avsedd för nyproduktion, renovering och värmegolvskonstruktioner. Produkten brukas inomhus på underlag av betong, lättbetong, sten, keramik, golvgips och trä. Användning av produkten på träunderlag med Stilleryd Stålarmeringsnät®. Produkten är lämpad att beläggas med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande.

Golvspackel

Självtorkande 230 SF®

Stilleryd Golvspackel 230 SF® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är fiberförstärkt och snabbhärdande. Lämplig för spackling av fallbyggnationer.
Användningsområden

Golvspackel 230 SF® ämnar sig för nyproduktion, renovering och värmegolvskonstruktion. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik. Produkten fungerar som parkettbärare för flytande parkett, underlag för keramiska plattor och underlag för tätskikt. Vi rekommenderar att alltid använda spackelnät, t ex Stilleryd 911® (stål) alternativt Stilleryd 922® (glasfiber). Produkten är lämpad för beläggning med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande.

Golvspackel

Normaltorkande 210N®

Stilleryd Golvspackel 210 N® är pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa.
Användningsområden

Golvspackel 210 N® är lämplig för nyproduktion och renovering. Materialet är lämpat för bruk inomhus på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik och är avsedd att beläggas med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande. Vid bulk- eller storsäcksleveranser kan produkten levereras med tillsats av fiber.

Golvspackel

Självtorkande 300 QUICK SF®

Stilleryd Golvspackel 300 SF Quick® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är fiberförstärkt och snabbhärdande.
Användningsområden

Golvspackel 300 SF Quick® är avsedd för nyproduktion, renovering och värmegolvskonstruktioner. Produkten brukas inomhus på underlag av betong, lättbetong, sten, keramik, homogen PVC, trä och golvgips. Produkten är lämpad att beläggas med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande.

Golvspackel | Industrispackel

Industrispackel 720 i®

Stilleryd Industrispackel 720 i® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa.
Användningsområden

Industrispackel 720i® är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, sten och keramik. Produkten kan användas som ytskikt* i lokaler med lätt industribelastning och som avjämning före epoxi- och massagolvsbeläggningar.
*Produkten är ej kulörbestämd - kulöravvikelser kan ej uteslutas.

Golvspackel | Tunnflyt

Tunnflyt 650 T®

Stilleryd Tunnflyt 650 T® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är snabbhärdande och har en mycket god flytförmåga.
Användningsområden

Tunnflyt 650 T® är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, sten, terazzo och keramik. Används ej på träunderlag. Produkten är avsedd att beläggas med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande. Produkten går att använda som underlag för epoxi-/PU-målning när belastningen endast är gångtrafik.

Golvspackel | Handspackel

Handspackel 535 H®

Stilleryd Handspackel 535 H® är ett snabbhärdande finspackel för handapplicering.
Användningsområden

Handspackel 535 H® är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, keramik, golvgips, homogen PVC och trä. Produkten är lämplig för snabba lagningar av befintliga golvytor.

Golvspackel | Handspackel

Handspackel 545 H®

Stilleryd Handspackel 545 H® är ett snabbhärdande grovspackel för handapplicering.
Användningsområden

Handspackel 545 H® är lämpat för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbuk på underlag av betong, lättbetong, sten, golvgips, keramik, homogen PVC och trä. Handspacklet är lämpligt för fallbyggnad upp till 50 mm.

Golvspackel | Tillbehör

Akrylbaserad vidhäftningsprimer

Stilleryd Primer® används till förbehandling av golvytor innan de ska avjämnas. Primern säkerställer portätning och vidhäftning mellan underlag och avjämningsmassa. Stilleryd Primer® levereras i volymerna 1, 5 och 20 liter.
Användningsområden

Stilleryd Primer® ger bra vidhäftning mellan underlag och spackel/avjämningsmassa. Primern binder såväl damm som lösa partiklar samt hindrar att luftbubblor stiger upp från underlaget och orsakar blåsbildning på ytan.

CERTIFIERING / MILJÖ / REKOMMENDATION:

Tillbehörsprodukter

Tillbehör | Spackelnät

SPACKELNÄT

 • Förzinkade – 70/70, 2.5 mm, 1145x745mm
 • Glasfibernät

Tillbehör | Avstängarlist

AVSTÄNGARLIST

 • 15 mm
 • 30 mm
 • 50 mm

(25 st./fpk, längd 2 m)


Tillbehör | Primerprodukter

PRIMERPRODUKTER

 • 1 L Flaska
 • 5 L Dunk
 • 20 L Dunk
Varför välja EPSCement®?

Tunga skäl som talar för en lättare betong!


 • Lätt
 • Hållfast
 • Diffusionsöppen
 • Pumpbar
 • Fukt- & Frostsäker
 • Isolerande
 • Ljuddämpande
 • Brandskyddande
 • Sprutbar
 • m.m.