EPSCement®

Miljö

EPSCements miljöfokus

EPSCement arbetar målinriktat, systematiskt och dedikerat för att säkerställa att alla delar i vår verksamhet skall inneha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Det är ett ansvar som vi är skyldiga kommande generationer, och något som vi jobbar med varje dag.

 

 

Produktregistrering

Som en del i vårt kvalitets- och miljöarbete har vi registrerat våra produkter hos Byggvarubedömningen, BASTA och Sunda Hus. Som ett viktigt led i deras utvärderingsarbete, tittar de på våra säkerhetsdatablad, miljö- och byggvarudeklarationer.

Vi är också listade hos Svanen.

Utöver det så används ofta våra produkter till byggnader som skall certifieras enligt Miljöbyggnad, LEED och BREEM.  

 

 

 

 

FTI (f.d. REPA)

Tidigare REPA, numera FTI är en konsekvens av ”Producentansvaret” som infördes av regeringen 1994. För att möte det nya kravet gick näringslivet samman och bildade materialbolag, som med tiden kom att kallas FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Materialbolagen bildade initialt serviceorganisationen REPA, som skulle verka som det gemensamma finansieringsbolaget för systemet för insamling och återvinning av förpackningar i plast, papper/kartong, wellpapp och metall. REPA blev en del i FTI år 2007.

Vi tar härigenom vårt fulla leverantörsansvar - för det förpackningsmaterial som vi bidrar med på marknaden.

Icke dammreducerade produkter

Vi har gjort ett aktivt val – att inte dammreducera våra produkter!

När en produkt dammreduceras tillförs olja. Detta kan skapa emissioner i den slutliga konstruktionen. Det vill vi inte bidra till! Därför har vi valt att inte dammreducera våra produkter! Det tycker vi är bra för miljön!

Transporter

Vi tittar hela tiden på våra egna pumpbilstransporter, för att få så optimala körningar som möjligt, och därmed minimera vårt miljöavtryck.

För våra externa transporttjänster har vi en pågående dialog med våra speditörer, och tittar kontinuerligt på möjligheterna att minska vår klimatpåverkan. Vi arbetar enbart med inhemska speditörer, som sätter miljöarbetet i första rummet.

Varför välja EPSCement®?

Tunga skäl som talar för en lättare betong!


  • Lätt
  • Hållfast
  • Diffusionsöppen
  • Pumpbar
  • Fukt- & Frostsäker
  • Isolerande
  • Ljuddämpande
  • Brandskyddande
  • Sprutbar
  • m.m.