Golvspackel | Industrispackel

Industrispackel 720 i®

Stilleryd Industrispackel 720 i® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Industrispackel 720i® är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, sten och keramik. Produkten kan användas som ytskikt* i lokaler med lätt industribelastning och som avjämning före epoxi- och massagolvsbeläggningar.
*Produkten är ej kulörbestämd - kulöravvikelser kan ej uteslutas.

Varför välja EPSCement®?

Tunga skäl som talar för en lättare betong!


  • Lätt
  • Hållfast
  • Diffusionsöppen
  • Pumpbar
  • Fukt- & Frostsäker
  • Isolerande
  • Ljuddämpande
  • Brandskyddande
  • Sprutbar
  • m.m.