Golvspackel

Självtorkande 300 QUICK SF®

Stilleryd Golvspackel 300 SF Quick® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är fiberförstärkt och snabbhärdande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Golvspackel 300 SF Quick® är avsedd för nyproduktion, renovering och värmegolvskonstruktioner. Produkten brukas inomhus på underlag av betong, lättbetong, sten, keramik, homogen PVC, trä och golvgips. Produkten är lämpad att beläggas med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande.

Varför välja EPSCement®?

Tunga skäl som talar för en lättare betong!


  • Lätt
  • Hållfast
  • Diffusionsöppen
  • Pumpbar
  • Fukt- & Frostsäker
  • Isolerande
  • Ljuddämpande
  • Brandskyddande
  • Sprutbar
  • m.m.