EPSCement® | Kundcase

ROSS Arkitektur & Design AB

Innovation och design hand i hand: ROSS Arkitektur & Design AB:s väg framåt med EPSCement

Jan Öström, COO hos ROSS Arkitektur & Design AB, delar insikter om deras samarbete med EPSCement, ett företag som har blivit central för deras banbrytande projekt Villa Supreme. Deras samarbete representerar en fusion av avancerad materialteknologi och progressiv design.

Information om bilden: På bilden ser från vänster Pål Ross (VD Ross), Tommy Andersson (Ägare via Rånäs Bruk AB), Jan Öström (COO Ross), 4 medarbetare från Ross samt längst till höger Hampus Rosencrantz Junhager (Koncernchef Rånäs Bruk AB)


Första kontakten

Ross bekantskap med EPSCement går tillbaka till tiden före deras nuvarande projekt. "Vi har känt till EPSCement och dess innovation under en lång tid," förklarar Öström. Kontakten fördjupades i och med projektet Villa Supreme, där en ömsesidig affärsrelation och förtroende för EPSCements produkter har vuxit fram.

Produktupplevelse

Öström beskriver EPSCements material som både lättarbetat och mångsidigt, med framträdande isoleringsegenskaper och en betydande viktreduktion jämfört med traditionell betong. Han belyser hur dessa egenskaper spelar en viktig roll i ROSS´s förmåga att experimentera med t.ex. grundgjutning på varierande underlag.

Framtida uppdrag och samarbeten

När det gäller framtida projekt, ser Öström en väg framåt med EPSCement som en partner som kan bidra till ökad hastighet och förbättrad isolering i deras designprojekt. ROSS fokuserar på exklusiva unika villor och med EPSCements produkter ser Öström potential att utöka deras marknad inom Norden och Spanien.

Unik produktjämförelse

Öström nämner att ROSS har tittat på liknande lösningar tidigare men som då inte hållit måttet, vilket tyder på att EPSCements lösning är ny och innovativ i deras ögon. Han uttrycker entusiasm för samarbetet och möjligheterna framåt.

Förväntningar och framtida möjligheter

Öström ser fram till hur samarbetet med EPSCement kommer att överträffa deras förväntningar. Även om de ännu inte har avslutat ett projekt med EPSCement, är optimismen inför framtiden tydlig.

Favoritanvändningsområden

För närvarande ligger fokus på användning av EPSCement för grunder och väggar, vilket är de omedelbara behoven i deras pågående projekt.

Visionen för samarbetet

Om tre år förutser Öström en ännu starkare relation med EPSCement, med vidareutveckling av både produkten och användningen av den. Han ser en framtid där de kan fortsätta att driva gränserna för design och innovation, och erbjuda unika byggnader som är arkitektoniskt intressanta och fantastiska att leva i.

Varför välja EPSCement®?

Tunga skäl som talar för en lättare betong!


  • Lätt
  • Hållfast
  • Diffusionsöppen
  • Pumpbar
  • Fukt- & Frostsäker
  • Isolerande
  • Ljuddämpande
  • Brandskyddande
  • Sprutbar
  • m.m.