EPSCement®

Referenser

Referenser

Här ser du några exempel på arbeten som utförts med våra material. Från Skånes sydspets till Treriksröset i norr! Arbetet utfört med någon av våra EPS-pumpbilar, Spackelbilar, spackelpumpar, tombola eller handblandat. Nu är det din tur att prova våra produkter!


Diverse projekt

Villa Lipkin

Leksand pumpning

Forsmark

Sommar med Ernst (TV4)

Uppsala garage

Peab Nacka

Kallhäll stambyte

Varför välja EPSCement®?

Tunga skäl som talar för en lättare betong!


  • Lätt
  • Hållfast
  • Diffusionsöppen
  • Pumpbar
  • Fukt- & Frostsäker
  • Isolerande
  • Ljuddämpande
  • Brandskyddande
  • Sprutbar
  • m.m.