STILLERYD PRODUKTER

I'm a title. ​Click here to edit me.

AKRYLBASERAD VIDHÄFTNINGSPRIMER

Stilleryd Primer® används till förbehandling av golvytor innan de ska avjämnas. Primern säkerställer portätning och vidhäftning mellan underlag och avjämningsmassa. Stilleryd Primer® levereras i volymerna 1, 5 och 20 liter.

GROVBETONG 110®

Stilleryd Grovbetong 110® kan användas till flertalet typer av gjutningar.

FINBETONG 120®

Stilleryd Finbetong 120® kan användas till de flesta typer av gjutningar.

HANDSPACKEL 545 H®

Stilleryd Handspackel 545 H® är ett snabbhärdande grovspackel för handapplicering.

HANDSPACKEL 535 H®

Stilleryd Handspackel 535 H® är ett snabbhärdande finspackel för handapplicering.

TUNNFLYT 650 T®

Stilleryd Tunnflyt 650 T® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är snabbhärdande och har en mycket god flytförmåga.

INDUSTRISPACKEL 720 i®

Stilleryd Industrispackel 720 i® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa.

SJÄLVTORKANDE 300 QUICK SF®

Stilleryd Golvspackel 300 SF Quick® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är fiberförstärkt och snabbhärdande.

SJÄLVTORKANDE PREMIUM 240 SF®

Stilleryd Golvspackel PREMIUM 240 SF® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är fiberförstärkt och snabbhärdande. Materialet lämpat för spackling av fallbyggnationer.

SJÄLVTORKANDE 230 SF®

Stilleryd Golvspackel 230 SF® är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är fiberförstärkt och snabbhärdande. Lämplig för spackling av fallbyggnationer.

NORMALTORKANDE 210N®

Stilleryd Golvspackel 210 N® är pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa.

© 2020 EPSCement AB. Alla rättigheter förbehållna.

  • YouTube - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle